podbean
Algemene navrae: 012 997 8000 / info@moreleta.co.za
Emosionele en maatskaplike hulp : 012 997 8035 / geo@moreleta.co.za
Naweek noodnommer : 073 573 4869
Luister 'live' hier

moreletapark gemeente

Ons gemeente is geleë in die ooste van Pretoria, Suid-Afrika.

Die visie wat God vir ons gegee het is: “Jesus alles in elkeen”. Jesus staan sentraal in ons verhouding met God en mense. Ons wil in totale gehoorsaamheid leef en diensbaar wees. Ons glo in die Bybel as die ware Woord van God en in die werking van die Heilige Gees. Gebed is die fondament in ons reis saam met Jesus. Kom kuier gerus, hier is beslis ‘n plekkie vir jou!
GEMEENTE
Volwassenes, vroue, manne, seniors, enkellopendes, kleingroepe, junior & senior jeug. Ons verwelkom nuwelinge.
GEMEENSKAP
Raak betrokke en maak 'n verskil!
Honger, nood, armoede - ons vennote & stories. Projekte & Uitreike.
WÊRELD
Jesus... tot aan die uiteindes van die aarde! Sending, mobilisering, opleiding & uitreike: Nasionaal & internasionaal, mpa
VERSORGING
Ondersteuningsentrum
(Geestelik & emosioneel);
Christelike Maatskaplike Raad (CMR), Siekesorg. Kry hulp of raak betrokke.
TOERUSTING
Kursusse, Bybelskool,  Opleiding , Mediateek
KERN
Gebed, eredienste, lofprysing & aanbidding, tolk- & vertaaldienste, begrafnisse, doop, huweliksbevestiging, dissipelskap & evangelisasie.
BESTUUR
Finansies, 2ServeU, menslike hulpbronne, k&m, bedieningsbestuur, projekte produkte en publikasies (ppp), fasiliteite, tegnies
LERAARS
Ons leraars deel graag met jou
hul stories op die blog

Waar is ons:

De Villebois Mareuilrylaan 1353, Moreletapark x83
GPS Koördinate: S25˚49min 39.61 / E28˚18min.26.66 | Google Maps >